Czytanie kart i metody wróżenia

Wśród okultystów panuje znaczne zróżnicowanie opinii, co do tego czy w trakcie czytania kart dopuszczalne jest sięganie do tabel lub podręczników, albo czy przepowiednie nie są pozbawione prawdy, dopóki nie opanuje się pamięciowo znaczenia wszystkich kart i różnych kombinacji.
Warto jednak poćwiczyć na sobie czy na innych, i znać przynajmniej podstawowe znaczenia kart. Im więcej będziemy stawiać karty tym z czasem więcej będziemy dopasowywać i tworzyć własne interpretacje i znaczenia kart.

Kiedy stosuje się tę metodę, zadziwiająco szybko i łatwo osiąga się dużą wprawę w operowaniu kartami i interpretowaniu charakteru i siły znaków wróżebnych, jakie ze sobą niosą.

Niżej przedstawiamy jedną z najpopularniejszych metod wykładania kart. Należy wziąć talię złożona z 32 kart, następnie tasujemy ją. Osoba pytająca wybiera z wszystkich kart trzynaście z nich. Zbierz na bok resztę kart i odłóż je na bok. Weź trzynaście kart wybranych i rozłóż je, od lewej do prawej, obrazkami do góry, a następnie odszukaj wśród nich kartę pytającego. Jeśli nie ma sygnifikatora z tych 20 kartach bierzemy 7 w tym samym kolorze jako kartę osoby pytającej.
Kartę pytającego należy wysunąć trochę z rzędu, i traktować ją jako pierwsza. Kolejna karta na prawo będzie druga, następna, trzecia itd., aż dojdziesz do 5 karty, którą tez lekko wysuwa się z rzędu. Liczymy dalej co piątą kartę i ja wysuwamy aż uzyskamy 5 wysuniętych kart.
Następnie prosimy pytającego by wybrał z 19 kart odłożonych na boku, pięć kolejnych kart. Wybrane karty kładziemy na 5 kart które są wysunięte w szeregu. Wtedy odczytujemy znacznie każdej z tych pięciu par kart.
Pierwsza para kart określa zdarzenia związane z miłością, druga para z finansami, pracą, trzecia z domem, czwarta ze zdrowiem, a piąta para określa najważniejsze wydarzenia tego roku. Najprościej jest jednak kłaść karty 4 rzędy po 8 kart. Wtedy czytamy karty po kolei, patrząc na znaczenie i połączenia kart.